skip to Main Content

NLP Practitioner en Coach Opleiding

In de afgelopen jaren zien we dat eisen die aan mensen gesteld worden snel toenemen. Mensen lopen tegen grenzen aan en hebben behoefte aan een klankbord en ondersteuning. Ook komen mensen jonger en sneller in hun carrière op sleutelposities. Zij hebben behoefte aan inzicht in hun eigen gedrag en drijfveren en in die van anderen. NLP Practitioners worden vaak ingeschakeld om mensen te ondersteunen om aspecten in hun leven kwalitatief te verbeteren. Vaak is dat in de rol van coach. De Practitioner Coach Opleiding biedt heel veel handvatten om een succesvolle verandering bij uzelf en andere mensen te helpen realiseren, aangevuld met een heldere structuur om het coachingproces vorm te geven.

Dit is een intensieve opleiding van 15 dagen waarin u NLP, Coaching en Time Line Therapy gaat leren en de bijbehorende vaardigheden gaat perfectioneren. U maakt zich methoden en technieken eigen waardoor u meer grip op ontwikkelingen binnen uzelf en uw functie binnen organisaties krijgt. Daarmee bent u in staat om uw doelstellingen concreet te maken en te realiseren en zult u grote stappen maken in uw professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Alle basisvaardigheden van NLP, Coaching en TLT komen aan de orde. U zult persoonlijke en professionele doelstellingen makkelijker realiseren, sterker worden in uw (non)verbale communicatie en makkelijker contact maken als u dat wilt. U krijgt inzicht in gedrag en overtuigingen van uzelf en anderen en u leert hoe u gedrag en overtuigingen kunt veranderen. U laat oude patronen los, neemt belemmerende beslissingen weg en ruimt oude emotionele ballast op.

Aansluiten bij de belevingswereld

Kijken we specifiek naar coaching dan behandelen we hoe u de juiste klik met uw klant maakt. Leren we u vraagtechnieken die u helpen snel tot de kern door te dringen. Behandelen we analysemodellen om het juiste niveau voor uw interventies te bepalen. Gaan we in op het belang om snel tot de klant door te dringen en aan te kunnen sluiten bij hun belevingswereld, en er wordt een keur aan methoden en technieken behandeld die de klant te helpen om de gewenste veranderingen te realiseren.

Erkende en bijzonder ervaren trainers geven je de beste begeleiding en zorgen ervoor dat er binnen kleine groepen een grote mate van individuele aandacht is. Het opleidingsprogramma kent een afgewogen mix van theorie, praktijk, oefenen en demonstraties.

Start: N.N.B.
Opbouw: 2 daagse blokken
Totale duur: 15 dagen

Overige NLP Opleidingen:
NLP Basis
NLP Master en Coach

Back To Top