skip to Main Content

Executive Coaching

Het is lonely-at-the-top. Hier lopen veel topfunctionarissen tegen aan. U ziet niemand in uw omgeving, die voor u als klankbord kan optreden. En als ze er wel zijn, wilt u het niet altijd. Jezelf kwetsbaar opstellen is in uw positie niet altijd wenselijk of mogelijk. Daar zijn coaches voor. Coaches die zelf ook met het bijltje hebben gehakt. Die bij voorkeur ook zelf ondernemer zijn en in complexe situaties hebben geopereerd.

Topfunctionarissen worden vaak onvoldoende met zichzelf geconfronteerd en als het gebeurd kunnen ze zich vaak tot niemand wenden. Een coach kan u helpen bij het analyseren van complexe situaties. Wat is er nu precies aan de hand? Wie heeft daar welke rol in? Wat is het patroon in die situatie? Welke oplossingsrichtingen zijn mogelijk? Hij kan ook helpen bij reflectie op het eigen functioneren. Waar liggen mijn blinde vlekken? Hoe ga ik zelf met mijn verantwoordelijkheden om? Hoe behandel ik mijn medewerkers en klanten?

Wie vertelt een topfunctionaris welke belemmeringen hij of zij heeft? Bij wie kan een topfunctionaris zich op een veilige manier kwetsbaar opstellen? Inmiddels hebben wij ruime ervaring opgedaan in het coachen van mensen in de top van organisaties. Het is enorm dankbaar werk, het ontlast onze klanten enorm.

Voorbeelden van Coachvragen

Hieronder vindt u een lijst met voorbeelden van vragen die wij regelmatig tegen komen. Natuurlijk zijn er veel meer redenen om behoefte te hebben aan een coach. Zelfs al is de vraag op dit moment nog niet concreet.

  • Ik heb behoefte aan iemand die gewoon tegen me zegt wat hij van me vindt of hoe ik overkom,
  • Ik vind het prettig om beslissingen met een grote impact voor te kunnen leggen aan iemand die geen belang en heeft bij de uitkomst er van,
  • Ik moet een belangrijke koerswijziging initiëren en dat wil ik graag met iemand kunnen doorspreken,
  • Ik heb behoefte aan iemand die regelmatig langs komt om mij scherp te houden,
  • Binnen mijn organisatie heb ik niemand om mee te sparren en dat heb ik wel nodig,
  • Ik heb iemand nodig die me zegt waar het op staat,
  • Niemand kan zonder constructieve feedback, ik heb niemand die het me geeft,
  • Ik wil mijn gevoel meer een plaats geven in mijn keuzes en beslissingen,
  • Ik kan werk en privé niet goed scheiden en daar klaagt mijn thuisfront over,
  • Ik heb moeite met het herkennen en interpreteren van non-verbale communicatie.

Overige informatie

Bij deze vorm van coaching is het niet goed mogelijk
om op voorhand te zeggen hoe lang en intensief het begeleidingstraject wordt.
Elke vraag is anders en vraagt zijn eigen specifieke aanpak.
De kosten voor executive coaching bedragen 100 euro per uur exclusief BTW.

Back To Top